Rezultaty Projektu

Model wsparcia studentów zagranicznych

1. Powstanie we współpracy z reprezentantami grupy docelowej w oparciu o dobre praktyki zdefiniowane w krajach partnerskich. Model będzie uwzględniał 3 aspekty adaptacji międzykulturowej, tj:
- perspektywę uczelni: potrzeby, wyzwania, dobre praktyki
- perspektywę studentów krajowych
- perspektywę studentów zagranicznych

178 studentów krajowych i 122 studentów zagranicznych ze wszytkich krajów partnerskich wzieło udział w badaniu ankietowym. Ich odpowiedzi pozwoliły na opracowanie Modelu wsparcia dla studentów zagranicznych, który odpowiada na wskazane przez nich w ankietach problemy. Po przeprowadzeniu badania kwestionariuszowego ankiety zostały poprawione, uwzględniając oczekiwania studentów oraz uczelni biorących udział w projekcie.

Przewodnik dla pracowników uczelni

2. Podręcznik „Do’s and dont’s” dla pracowników uczelni pracujących ze studentami międzynarodowymi, zawierający przydatne instrukcje postępowania i zachowania, tzw. międzynarodowy „savoir vivre” dla wykładowców akademickich, koordynatorów programów mobilnościowych na uczelniach i pracowników administracyjnych, którzy pracują ze studentami zagranicznymi. Podręcznik zostanie przygotowany w przystępnej formie, a jego uniwersalność sprawi, że będzie mógł być używany przez każdy uniwersytet.

160 pracowników administracyjnych ze wszystkich krajów partnerskich wzięło udział w badaniu ankietowym. Ich odpowiedzi pozwoliły na opracowanie zakresów tematycznych, które odpowiadają na wskazane przez nich w ankietach problemy, a na których podstawie opracowywany jest przewodnik dla pracowników akademickich i administracyjnych. Po przeprowadzeniu badania kwestionariuszowego ankiety zostały poprawione, uwzględniając oczekiwania kadry oraz uczelni biorących udział w projekcie.

Przewodnik dla studentów zagranicznych

3. Przewodnik dla studentów międzynarodowych Welcome guide, odpowiadający na zdefiniowane w projekcie potrzeby. Powstanie jako efekt licznych spotkań z nowymi studentami zagranicznymi, studentami krajowymi oraz wykładowcami akademickimi.

Chcesz podzielić się z nami swoją historią - wypełnij formularz

Materiały interaktywne - edugrafiki

4. Materiały interaktywne: edugrafiki dla studentów i pracowników uczelni. Niezbędnym dodatkiem do przygotowanych przewodników, będą grafiki opracowane w formie interaktywnej, umieszczone na stronie internetowej projektu. Wizualne przedstawienie przydatnych informacji dla studentów i pracowników uczelni zwiększy funkcjonalność opracowanych materiałów, m.in. dzięki możliwości korzystania z edugrafik na urządzeniach mobilnych.

Skip to content