Partnerzy

Lubelska Akademia WSEI

LUBELSKA AKADEMIA WSEI jest niepaństwową uczelnią wyższą, założoną w 2001 roku. WSEI oferuje programy studiów wyższych w zakresie różnych dyscyplin naukowych. Jest uznaną w całym kraju instytucją, która otrzymała już wiele nagród za kształcenie zorientowane na potrzeby rynku pracy. Dodatkowo WSEI nieustannie modyfikuje ofertę edukacyjną, aby dopasować ją do ów potrzeb. Uczelnia ma ponad 6000 studentów (z czego około 80% to studenci zaoczni) oraz prawie 400 starannie dobranych i doświadczonych pracowników dydaktycznych. Zapewnia kompleksowe podejście do kształcenia, a także wyjątkowe doświadczenia i możliwości rozwoju poprzez szereg powiązanych kursów zawodowych, wspartych intensywnymi badaniami i działaniami w zakresie transferu wiedzy.
WSEI koncentruje się na budowaniu pomostów między biznesem a sektorem akademickim.

Logo Lusofona

COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL CRL

COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL CRL w naszym Zespole reprezentuje kraje wysoko atrakcyjne dla studentów zagranicznych. Jest to organizacja non-profit odpowiedzialna za zarządzanie Uniwersytetem Lusófona - największym prywatnym uniwersytetem w Portugalii, włączającym 10 jednostek szkolnictwa wyższego w Portugalii, Brazylii, Republice Zielonego Przylądka, Mozambiku i Gwinei Bissau. Uniwersytet ma ponad 10000 studentów i 1500 nauczycieli zrzeszonych w 9 szkołach. Oferuje 44 kierunki studiów licencjackich, 45 magisterskich, 11 doktoranckich i 42 kursy podyplomowe. Nie tylko jest to uczelnia międzynarodowa w swej skali, ale także posiada ogromne doświadczenie w badaniach i zarządzaniu projektami europejskimi oraz międzynarodowymi.

Profico Skopje logo

PROFICIO SKOPJE

PROFICIO Skopje to organizacja pozarządowa założona w 2012 roku, której misją jest propagowanie integracji społecznej poprzez wspieranie dobrobytu gospodarczego, rozwój demokracji wielokulturowej i promowanie wolności słowa. Chociaż organizacja nie zatrudnia wielu pracowników, to posiada wielkie cele. Wizją PROFICIO jest poprawa wieloetnicznej demokracji, która umożliwia wolność słowa, udział społeczeństwa i włączenie społeczne grup marginalizowanych oraz społeczności narodowych i lokalnych. Organizacja stara się zmniejszyć nietolerancję między grupami etnicznymi. Swoje cele stara się realizować współpracując z rządem oraz podobnymi organizacjami w kraju i za granicą.

Logo Thessalia University

PANEPISTIMIO THESSALIAS

PANEPISTIMIO THESSALIAS to jedyna uczelnia wyższa w środkowej Grecji. Posiada 4 szkoły i 17 instytutów - 11 z nich na Wydziale Inżynierii. Jej oddziały zlokalizowane są w czterech głównych miastach regionu. W ramach programów licencjackich i magisterskich kształci ponad 10000 studentów i zatrudnia ponad 1000 pracowników. Uniwersytet działa jako konsultant dla gmin i władz Tesalii i jest między innymi odpowiedzialny za wprowadzenie usług internetowych we wszystkich szkołach w okolicy. Posiada szeroką sieć współpracujących instytucji szkolnictwa wyższego i organizacji badawczych na poziomie krajowym oraz europejskim.

Fundacja ETEA Logo

FUNDACION ETEA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN

FUNDACION ETEA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN to fundacja non-profit zaangażowana w utworzenie i rozwój Uniwersytetu Loyola. Odgrywa kluczową rolę w budowaniu globalnego, otwartego na świat uniwersytetu. Sam uniwersytet jest jedenastą spośród andaluzyjskich uczelni i pierwszą prywatną uczelnią wyższą utworzoną jako inicjatywa społeczna w regionie autonomicznym. Posiada szeroką sieć współpracujących z nim szkół. W ramach misji budowania pomostu między życiem społecznym miasta a uniwersytetem, utworzony został Obszar Kultury Uniwersytetu Loyola. Działalność Obszaru jest otwarta dla publiczności.

Skip to content