Η 9η Μαρτίου 2021 σηματοδοτεί την έναρξη του έργου ISAAC!

Η 9η Μαρτίου 2021 σηματοδοτεί την έναρξη του έργου ISAAC!

Проектот ISAAC доби финансиска поддршка! Κατά τη διάρκεια της πρώτης διαδικτυακής συνάντησης, οι συνεργάτες συζήτησαν για το χρονοδιάγραμμα του έργου, για τα οικονομικά, καθώς και για τις δραστηριότητες διάδοσης, τη …