O projekcie

Obrazek w tle sekcji cel projektu

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu "International students’ Action for Adapting Cross-Cultural activities" jest stworzenie sieci współpracy oraz stworzenie modelu wsparcia studentów międzynarodowych oraz przydatnych narzędzi, które pomogą im w adaptacji w nowym środowisku, w celu umocnienia międzynarodowego charakteru uniwersytetów z krajów mniej atrakcyjnych dla studentów, bazując na doświadczeniu krajów bardziej atrakcyjnych.

Obrazek rozdziału nie tylko ciepłe klimaty kuszą studentów przedstawiający studentów z różnych krajów

Nie tylko ciepłe klimaty kuszą studentów!

Według danych EUROSTATu z 2015 roku w krajach Unii Europejskiej studiowało około 1.6 miliona studentów zagranicznych. Kraje UE, do których najczęściej przybywali to Wielka Brytania (należąca do Unii w momencie gdy przeprowadzono te badanie), Niemcy, Francja oraz Hiszpania. Migracje studenckie to nie tylko sprawa pojedynczych uniwersytetów, ale też i gospodarki lokalnej – usług, gastronomii. Zwłaszcza w typowych miastach „studenckich” gdy w czasie przerwy semestralnej populacja drastycznie maleje. Dlaczego większość studentów wybiera właśnie te kraje?

Jednym z najczęstszych powodów podjęcia studiów za granicą jest chęć osiedlenia się i znalezienia tam pracy po studiach. Na drugim miejscu jest możliwość samorozwoju, a na trzecim dopiero lokalizacja i klimat kraju docelowego. Wyraźnie widać tu tendencję, że na popularność kraju wśród zagranicznych studentów wpływa jego gospodarka. Ale rzeczywistość nie jest tak słodka jak mogłoby się to wydawać. Przebywanie w innym kraju wiąże się z wieloma problemami: szokiem kulturowym, barierą językową, odmiennością komunikacji niewerbalnej, norm kulturowych, czy też trudnością w organizacji życia codziennego w nowym, odmiennym środowisku.Wielu psychologow twierdzi, że zagraniczni studenci odczuwają większy poziom stresu ze względu na relokację i odmienność problemów, z którymi muszą się zmierzyć. Dlaczego tak jest? Z jednej strony studenci zagraniczni narzekają na zbyt małe wsparcie ze strony uniwersytetu, z drugiej – pracownicy uczelni uważają, że robią wszystko co w ich mocy by pomóc studentom zagranicznym.

Obrazek w rozdziale jak znaleźć rozwiązanie, przedstawiający zespół układający puzzle

Jak znaleźć rozwiązanie?

Lubelska Akademia WSEI w międzynarodowym partnerstwie podjęła się realizacji projektu International Students' Action for Adapting Cross-Cultural activities - w skrócie ISAAC, którego założeniem jest zbadanie potrzeb i problemów studentów zagranicznych oraz stworzenie materiałów i przewodników, które ułatwią aklimatyzację studentów za granicą oraz polepszą współpracę z kadrą uniwersytecką. Dla organizacji uczestniczących w projekcie, będzie to okazja do wymiany dobrych praktyk z innymi jednostkami edukacyjnymi w Europie. Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności Uniwersytetów z krajów mniej atrakcyjnych, dzięki doświadczeniu krajów wysoko atrakcyjnych oraz stworzenie międzynarodowej sieci współpracy.

Skip to content