Drugi etap badań ankietowych dla studentów WSEI w Lublinie!

Drodzy studenci i studentki WSEI,

Serdecznie zapraszamy do drugiej edycji badań ankietowych realizowanych w ramach projektu International student’s Action for Adapting Cross-Cultural activities, która ma na celu zebrać informację od studentów z Polski dotyczących wymian międzynarodowych oraz wsparcia studentów  przygotowaniu się do mobilności zagranicznych.

Wyniki badania pozwolą nam na dostosowanie wypracowanego w projekcie modelu wsparcia dla studentów zagranicznych, krajowych jak i pracowników uczelnianych, a także do przygotowania materiałów i przewodników wspierających pracę na uczelni.

Wypełnienie ankiety nie trwa długo, więc spokojnie jesteś w stanie ją uzupełnić w przerwie między zajęciami!

Link do ankiety: https://forms.gle/hAqkKzCPMUyKiJif7

Skip to content