Проектот ISAAC доби финансиска поддршка!

Проектот ISAAC доби финансиска поддршка!

Проектот ISAAC доби финансиска поддршка! Проектот ISAAC„Акција на меѓународните студенти за прилагодување на меѓукултурните активности“ на 1 декември 2020 година доби средства од Полската национална агенција – Фондација за развој …