Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Partnerów

Spotkanie miało miejsce 9 i 10 lstopada 2021 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie (WSEI). Celem spotkania było planowanie prac związanych z wdrożeniem projektu ISAAC.

Spotkanie otworzyły osoby reprezentujące Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie: Magda Janiak I Klaudia Lipko prezentując agendę spotkania. Spotkanie miało formę hybrydową. Reprezentanci Cofac Cooperativa De Formacao E Animacao Cultural Crl, Panepistimio Thessalias i fundacja Fundacion Etea Para El Desarrollo Y La Cooperación uczestniczyli w spotkaniu na miejscu, natomiast reprezentanci Proficio Skopje i część fundacji Fundacion Etea Para El Desarrollo y La Cooperación uczestniczyli w spotkaniu w formie online przy pomocy ClickMeeting.

Galeria ze spotkania

Skip to content