Projekt ISAAC otrzymał dofinansowanie!

Projekt ISAAC „ International students’ Action for Adapting Cross-Cultural activities” w dniu 1 grudnia 2020 otrzymał dofinansowanie od Polskiej Agencji Narodowej – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Lider projektu – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, będzie odpowiedzialny za realizacje ISAAC’a wraz z partnerami z:

  1. Portugali- COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL CRL
  2. Grecji – PANEPISTIMIO THESSALIAS
  3. Hiszpanii – FUNDACION ETEA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN
  4. Republiki Północnej Macedonii – Proficio Skopje

W ciągu kolejnych 24 miesięcy będziemy pracować nad stworzeniem sieci współpracy uniwersytetów, opracowaniem wspólnego modelu wsparcia dla studentów zagranicznych oraz innych narzędzi, które wspomogą ich adaptację w nowym środowisku kulturowym. Dzięki temu projektowi planujemy wzmocnić umiędzynarodowienie uniwersytetów z krajów mniej atrakcyjnych dla zagranicznych studentów, bazując na doświadczeniu i dobrych praktykach instytucji szkolnictwa wyższego z krajów bardziej popularnych.

Ideą projektu jest zaangażowanie wszystkich stron odpowiedzialnych za międzykulturową adaptację studentów zagranicznych w nowym środowisku i wspólne wypracowanie najlepszych praktyk i rozwiązań.

Możliwość transferu: Partnerzy planują wykorzystać rezultaty projektu w celu stworzenia trwałej sieci partnerskiej między uniwersytetami. Projekt ISAAC będzie bazą dla rozwoju dalszych, bardziej złożonych, mechanizmów i rozwiązań na skalę międzynarodową.

Skip to content