За проектот

Цел на проектот

Која е целта на проектот?

Цел на проектот :”Странските студенти – акција за адаптирање на интер-културни активности” е да се создаде мрежа за соработка и да се создаде модел на поддршка за странските студенти и корисни алатки кои ќе им помогнат да се прилагодат на новата средина, со цел да се зајакне меѓународниот карактер на универзитетите од земјите помалку привлечни за студентите, засновано врз искуството на попривлечните земји.

Студенти

Не е само пријатната клима која ги привлекува студентите!

Според податоците на ЕУРОСТАТ од 2015 година, околу 1,6 милиони странски студенти студирале во земјите на Европската унија. Велика Британија ( дел од ЕУ за време на студијата), Германија, Франција и Шпанија беа најпопуларни меѓу странските студенти. Миграцијата на студентите не е од интерес само за универзитетите, туку има и големо влијание врз локалната економија - гастрономијата или услугите. Особено, во т.н. „студентски градови“, каде популацијата драстично се намалува за време на паузата за семестар. Зошто повеќето меѓународни студенти ги избираат овие земји?

Најчеста причина за избор на земја за студирање е желбата да се остане и да работи таму по дипломирањето. Саморазвојот е на второто место со локализацијата и климата на третото место. Тука е видлива тенденцијата дека економијата има влијание врз популарноста на земјата кај странските студенти. Но, реалноста не е толку шарена како што изгледа. Живеењето во странство може да доведе до многу потешкотии: културен шок, јазична бариера, неможност да се разбере вонземска невербална комуникација и социјални норми или потешкотии при организирање на секојдневниот живот во различно опкружување. Многу психолози наведуваат дека странските студенти се соочуваат со повисоко ниво на стрес поради преместувањето и различноста на проблемите со кои треба да се справат. Која е причината за ова? Од една страна странските студенти се жалат на недостаток на помош од универзитетот, од друга – вработените во високообразовната институција веруваат дека даваат се од себе за да им помогнат на студентите.

Решение

Како да се најде решение?

Универзитетот за економија и иновации во Љубљин во меѓународна соработка со други странски институции ја презедоа реализацијата на проектот "Странските студенти - акција за прилагодување на интер-културни активности" (ISAAC). Главната цел на ISAAC е истражување на потребите и проблемите со кои се соочуваат странските студенти и подготовка на дополнителни материјали и водичи за да им се помогне да се аклиматизираат во новата средина и да ја подобрат соработката со универзитетскиот персонал. За институцијата што учествува во проектот, тоа е можност за размена на знаење и добри практики со други образовни институции во Европа. Проектот има за цел да ја подобри популарноста на земјите помалку популарни меѓу странските студенти благодарение на искуствата на попопуларните земји.

Skip to content