2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Τη συνάντηση άνοιξαν οι εκπρόσωποι της COFAC: Ana Cunha και Constança Barroso παρουσιάζοντας την ατζέντα της συνεδρίασης. Η συνάντηση ήταν υβριδική στη μορφή της. Όλοι οι συνεργάτες ήταν παρόντες. Οι εταίροι συμφώνησαν ότι η επόμενη συνάντηση θα φιλοξενηθεί από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον Βόλο (Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221 Βόλος) στις 14-15 Ιουνίου 2022.

Οι εταίροι από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ παρουσίασαν τις εργασίες που υλοποιήθηκαν, τη σύνοψη της συλλογής δεδομένων IO1 και το σχέδιο για τα επόμενα βήματα για την έξοδο. Συμφωνήθηκε ότι η ανάλυση αναγκών από το IO1 θα παρέχει τη βάση για τα προβλήματα που θα αντιμετωπιστούν στα ακόλουθα αποτελέσματα.

Οι συνεργάτες της COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL CRL έκαναν την παρουσίαση σχετικά με το IO2, το περιεχόμενό του καθώς και το χρονοδιάγραμμα των παρακάτω εργασιών.

Συνεργάτες από το FUNDACION ETEA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN παρουσίασαν το σχέδιο για το IO3 και το περιεχόμενο που παραδόθηκε από τους συνεργάτες.

Συνεργάτες από το UNIVERSITY OF ECONOMIC AND INNOVATION IN LUBLIN (WSEI) παρουσίασαν το στάδιο εργασίας του IO4, κοινές διατάξεις και παραδείγματα οπτικοποίησης του συγκεκριμένου θέματος.

Μετά την παρουσίαση των κανόνων διαχείρισης ακολούθησε η παρουσίαση του Σχεδίου Διάδοσης από εταίρους από την Proficio Skopje.

Γκαλερί από τη συνάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο