1η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η συνάντηση διοργανώθηκε στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2021 από το University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI). Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθούν και να σχεδιαστούν δραστηριότητες που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου ISAAC.

Τη συνάντηση άνοιξαν οι εκπρόσωποι του WSEI (Klaudia Lipko και Magda Janiak) παρουσιάζοντας την ατζέντα της συνάντησης. Η συνάντηση ήταν υβριδική στη μορφή της. Στη συνάντηση συμμετείχαν από κοντά εκπρόσωποι της COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL CRL, του PANEPISTIMIO THESSALIAS και του FUNDACION ETEA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN, ενώ εκπρόσωπος της ομάδας του Proficio Skopje και μέρος του FUNDACION ETEA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN συμμετέχετε στη σύσκεψη διαδικτυακά μέσω του ClickMeeting.

Οι εταίροι αποφάσισαν να οργανώσουν την επόμενη συνάντηση στις 15-16.03.2022 στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Οι εταίροι συμφώνησαν επίσης να συναντώνται κάθε μήνα, την πρώτη Τρίτη του μήνα στις 10:30 CET. Στόχος των μηνιαίων συναντήσεων θα ήταν να ελεγχθούν σε μικρότερες χρονικές περιόδους οι συνεχιζόμενες εργασίες και να μετριαστούν τυχόν καθυστερήσεις.

Γκαλερί από τη συνάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο