3η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η συνάντηση διοργανώθηκε στις 14 και 15 Ιουνίου 2022 από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Όλοι οι εταίροι ήταν παρόντες. Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθούν οι διοικητικές εργασίες, το σχέδιο και οι δραστηριότητες των παραδοτέων και η οργάνωση και ο σχεδιασμός Πολλαπλασιαστικών Εκδηλώσεων.

Η συνάντηση ξεκίνησε με την παρουσίαση των στόχων και συζήτηση για το χρονικό πλαίσιο του έργου και την ημερομηνία της επόμενης συνάντησης. Όλοι οι εταίροι συμφώνησαν ότι η τελική συνάντηση θα φιλοξενηθεί από το ΕΤΕΑ στην Κόρδοβα.

Η COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL CRL παρουσίασε την τελική κατάσταση του οδηγού, καθώς και μια περίληψη των εργασιών που έχουν γίνει μέχρι τώρα και την κατανομή των εργασιών μεταξύ των εταίρων.

Το FUNDACION ETEA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN έκανε Παρουσίαση Power Point με περίληψη των εργασιών που έγιναν στο Παραδοτέο 3.

Το UNIVERSITY OF ECONOMICS AND INNOVATION IN LUBLIN παρουσίασε την τελική κατάσταση των infographics, καθώς και μια περίληψη των εργασιών που έχουν γίνει μέχρι στιγμής στο Παραδοτέο 4.

Το PROFICIO SKOPJE παρουσίασε το έργο διάδοσης που έγινε, τις μελλοντικές εργασίες. Οι συνεργάτες συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν το αρχείο Excel. Το Proficio Skopie θα βελτιώσει το εργαλείο, θα το μοιραστεί με τους συνεργάτες και θα παρακολουθεί τις ροές συνεισφορών.     

Γκαλερί από τη συνάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο