Νέα

3η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

3η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Η συνάντηση διοργανώθηκε στις 14 και 15 Ιουνίου 2022 από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Όλοι οι εταίροι ήταν παρόντες. Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθούν οι διοικητικές εργασίες, …

2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Τη συνάντηση άνοιξαν οι εκπρόσωποι της COFAC: Ana Cunha και Constança Barroso παρουσιάζοντας την ατζέντα της συνεδρίασης. Η συνάντηση ήταν υβριδική στη μορφή της. Όλοι οι συνεργάτες …

1η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

1η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Η συνάντηση διοργανώθηκε στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2021 από το University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI). Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθούν και να …

Η 9η Μαρτίου 2021 σηματοδοτεί την έναρξη του έργου ISAAC!

Η 9η Μαρτίου 2021 σηματοδοτεί την έναρξη του έργου ISAAC!

Проектот ISAAC доби финансиска поддршка! Κατά τη διάρκεια της πρώτης διαδικτυακής συνάντησης, οι συνεργάτες συζήτησαν για το χρονοδιάγραμμα του έργου, για τα οικονομικά, καθώς και για τις δραστηριότητες διάδοσης, τη …