Το έργο ISAAC έλαβε οικονομική υποστήριξη!

Από την 1η Δεκεμβρίου 2020, το έργο International students’ Action for Adapting Cross-Cultural activities “ISAAC” έλαβε οικονομική υποστήριξη από την Εθνική Υπηρεσία Πολωνίας – Foundation for the Development of the Education System (FRSE).


Επικεφαλής του έργου είναι η Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, η οποία θα εκτελέσει αυτό το έργο με συνεργάτες από:
1. Πορτογαλία – COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL CRL
2. Ελλάδα – PANEPISTIMIO THESSALIAS
3. Ισπανία – FUNDACION ETEA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN
4. Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας – Proficio Skopje

Κατά τους επόμενους 24 μήνες θα εργαστούμε για τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, θα αναπτύξουμε ένα κοινό μοντέλο υποστήριξης για διεθνείς φοιτητές και χρήσιμα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν σε ένα νέο πολιτιστικό περιβάλλον. Χάρη σε αυτό το έργο θα ενισχύσουμε τον διεθνή χαρακτήρα των πανεπιστημίων από χώρες που είναι λιγότερο ελκυστικές για τους φοιτητές, με βάση την εμπειρία πιο ελκυστικών χωρών.
Η ιδέα του έργου είναι να εμπλέξει όλα τα μέρη που συμμετέχουν στη διαπολιτισμική προσαρμογή διεθνών μαθητών στο νέο περιβάλλον και να καθορίσουν από κοινού τις βέλτιστες πρακτικές και λύσεις.

Δυνατότητα μεταφοράς: Σχέδιο των εταίρων είναι η χρήση των αποτελεσμάτων του έργου για τη δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου συνεργαζόμενων πανεπιστημίων. Αυτό το έργο θα αποτελέσει τη βάση για πιο περίπλοκους μηχανισμούς και λύσεις σε διεθνή κλίμακα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο