Współpraca Międzynarodowa

Główne cele

w zakresie budowania współpracy międzynarodowej, to:

opracowywanie oraz wdrażanie projektów finansowanych ze środków UE

organizacja wymian międzynarodowych dla studentów i kadry akademickiej WSEI

budowanie sieci partnerów akademickich oraz sieci pracodawców w UE

wspieranie różnego rodzaju działań uczelni w zakresie internacjonalizacji

Partnerzy na mapie

Referencje

Logo WSEI Białe

Wyższa Szkoła Ekonomii
i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-17-70
sekretariat@wsei.lublin.pl

Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-32-37
erasmus@wsei.lublin.pl

Skip to content