Drodzy Pracownicy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie zapraszamy do udziału w ankiecie!

Drodzy Pracownicy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie,

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej przygotowania naszej Uczelni i jej pracowników w zakresie internacjonalizacji uczelni, gotowości do przyjmowania i współpracy ze studentami, wykładowcami i partnerami zagranicznymi.

Ideą kwestionariusza jest zebranie informacji od studentów i pracowników uczelni w kontekście wymian międzynarodowych i nawiązywania współpracy z innymi uczelniami zagranicznymi.

Projekt ISAAC (International students’ Action for Adapting Cross-Cultural activities, nr 2020-1-PL01-KA203-082267) ma na celu przygotowanie modelu wsparcia dla studentów zagranicznych, krajowych i pracowników uczelnianych. Główną ideą projektu jest pomoc studentom i wykładowcom w zaaklimatyzowaniu się w nowym środowisku oraz wsparcie umiędzynarodowienia uczelni.

Wyniki ankiety przyczynią się do opracowania rezultatów projektu dostosowanych do potrzeb grupy docelowej. Między innymi do stworzenia Podręcznika „Do and Don’ts” dla pracowników uczelni wyższych, który ułatwiłby współpracę ze studentami i wykładowcami z zagranicy.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wypełnienie zajmie około 20 minut.

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://forms.gle/L2PpSVaBGUYKGrxy9

Więcej informacji o projekcie ISAAC można znaleźć na stronie projektu: https://isaac.wsei.eu/

 

Czekamy na ankiety do 30.05.2021!

Skip to content