Start projektu ISAAC!

Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się online 9 marca 2021 roku, partnerzy debatowali nad planem projektu, finansami, działaniami upowszechniającymi oraz planem zarządzania projektem oraz zarządzania jakością i ewaluacją. Była to wspaniała okazja do poznania wszystkich partnerów projektu ISAAC i poznania bliżej wszystkich organizacji.

Celem spotkania była:

  • Prezentacja partnerów i ich organizacji
  • Wyjaśnienie założeń i celów projektu oraz zadań każdego z partnerów
  • Prezentacja Liderów rezultatów prac intelektualnych projektu
  • Prezentacja propozycji działań upowszechniających
  • Narzędzi do ewaluacji
  • Prezentacja wstępnego planu zarządzania jakością i ewaluacją projektu ISAAC
  • Ogólne zarządzanie projektem
  • Plan finansowy
  • Kanały komunikacji między partnerami.

Pandemia COVID powstrzymała nas od spotkania się twarzą w twarz, ale nie powstrzymała nas od rozpoczęcia prac nad projektem!

Drodzy Partnerzy, dziękujemy za udział i cenny wkład w spotkanie.

Uczestnicy: Constança Barroso, Rita Louenço, Elisabete Lourenço (COFAC Cooperativa De Formacao E Animacao Cultural Crl, Lisboa, Portugalia), Tsalapata Hariklia, Olivier Heidmann, Christina Taka Roxani (Panepistimio Thessalias, Volos, Grecja), Pablo Simón, Jesús María de la Torre Cañadilla, Adam Pisula (Fundacion ETEA Para El Desarrollo Y La Cooperación, Cordoba, Hiszpania), Svetlana Trajkovska, Proficio Skopje, Skopje, Republika Północnej Macedonii), Magda Janiak, Monika Ludwiniak, Klaudia Lipko, Karolina Rzechuła (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Polska).

Skip to content